სასამართლომ  შპს ,,ანფაუნდდორში'' დასაქმებულის გათავისუფლება უკანონოდ ცნო