რეპორტაჟი

მიმდინარე ინიციატივები

  • ციფრულ შრომით პლატფორმებზე დასაქმებულთა უფლებები

  • ფორმალიზაციისა და შრომითი უფლებების დაცვის გზები ზრუნვის ეკონომიკაში

  • COVID-19 პანდემიის გავლენა ჯანდაცვის სექტორზე

  • სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულების შრომითი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა

  • პანდემიის გავლენა შრომის ბაზარზე და დასაქმებულთა მდგომარეობაზე

  • ხელფასების სხვაობა გენდერული ნიშნით საქართველოში

  • სწრაფი კვების ობიექტებში დასაქმებულთა შრომის პირობების კვლევა