პროფკავშირები უფასოდ მოემსახურება ყველას ვის უფლებასაც დამსაქმებელი კრიზისულ პერიოდს ამოფარებული შელახავს