სასამართლომ შპს "ჯორჯიან ვაინს პროდუსინგ კომპანის" მიერ უვადოდ დასაქმებული ორი ქალის გათავისუფლება უკანონოდ ცნო