შრომის ინსპექციის სამსახურმა პროფკავშირის წევრის მიმართ პროფკავშირული ნიშნით დისკრიმინაცია დაადგინა