დეკრეტული შვებულება – საინფორმაციო ბიულეტენი

საინფორმაციო ბიულეტენი მოგაწვდით ინფორმაციას იმ საკანონმდებლო სიახლების შესახებ, რომლებიც ბოლო დროს განხორციელდა შრომის კოდექსში დეკრეტული შვებულების მარეგულირებელ ნორმებში.

ბიულეტენი, აგრეთვე, გაცნობებთ ორსული ქალებისთვის შრომის კანონმდებლობაში შეტანილი დამატებითი გარანტიების თაობაზეც, რომელიც გარკვეულწილად აუმჯობესებს დასაქმებული ორსული ქალების  უფლებრივ მდგომარეობას.

გარდა ამისა, საინფორმაციო ბიულეტენი აღწერს შრომითი უფლებების დაცვის  მექანიზმებს და იმას, თუ რა შედეგი შეიძლება, მიიღოს დასაქმებულმა ამ მექანიზმების გამოყენებით.

დეკრეტული შვებულება – საინფორმაციო ბიულეტენი