საქართველოს ფოსტაში თანამშრომელთა დათხოვნის მორგი ტალღაა მოსალოდნელი