ათობით დასაქმებულმა პროფკავშირის დახმარებით აუნაზღაურებელი ხელფასი მიიღო