პროფკავშირების მიმართვის საფუძველზე, სახალხო დამცველმა „ვოლტის“ კურიერების საქმეზე დისკრიმინაციული მიდგომა დაადგინა