უკანონოდ გათავისუფლებული ექიმი სოლიდურ კომპენსაციას მიიღებს !