თბილავიამშენში ხუთდღიანი ბრძოლა წარმატებით დასრულდა

„თბილავიამშენის“ 100-მდე თანამშრომელი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობას 5 დღის განმავლობაში აპროტესტებდა. მეხუთე დღეს მათმა ბრძოლამ შედეგი გამოიღო – ჩაირიცხა ხელფასები, გაიცა დანამატები, გაიცა კომპენსაცია

https://www.facebook.com/gtuc.ge/videos/627262441145723/