,,სტრატეგიული სამართალწარმოება და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები'' - ქუთაისში ქალებთან შეხვედრა გაიმართა