სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სხდომა გაიმართა