სოციალური დიალოგის მნიშვნელობაზე დასაქმებულები დამსაქმებლები და პროფკავშირები მსჯელობენ