ირაკლი პეტრიაშვილი შვეიცარიაში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შრომის საერთაშორისო კონფერენციის 107 სესიაში მონაწილეობს.