„ქალთა შრომითი უფლებები - დისკრიმინაციის აკრძალვა" - პროფკავშირების გაერთიანების სემინარი