„ქალთა შრომითი უფლებები – დისკრიმინაციის აკრძალვა” – პროფკავშირების გაერთიანების სემინარი

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების (GTUC) ორგანიზებითა და ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის (AFL CIO) მხარდაჭერით, დაბა ბაკურიანში, 2022 წლის 24-25 დეკემბერს, ჩატარდა ორდღიანი სემინარი თემაზე: „ქალთა შრომითი უფლებები – დისკრიმინაციის აკრძალვა და აღსრულების მექანიზმები“.

შეხვედრაზე სემინარის მოდერატორებმა მონაწილეებთან განიხილეს შემდეგი საკითხები:

  • დისკრიმინაციის ცნება და ფორმები;
  • წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაცია, მტკიცების ტვირთი;
  • ძალადობა და შევიწროება სამუშაო ადგილებზე;
  • ქალთა დამატებითი შრომითი გარანტიები შრომის კოდექსის მიხედვით და მისი აღსრულების მექანიზმები.

სემინარს უძღვებოდნენ: საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე – თამარ სურმავა; ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის მშრომელთა უფლებების დამცველ იურისტთა საერთაშორისო ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ევროპასა და აზიაში – თამარ გაბისონია; საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი – სერგო მახარაძე და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების საორგანიზაციო დეპარტამენტის სპეციალისტი – ია შერაზადიშვილი.

ტრენინგზე მონაწილეობდნენ: თბილისის მეტროპოლიტენის; აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში; ენერგეტიკის; მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის; მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის; მშენებელთა და ტყის; ტრანსპორტისა და გზების; ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირების პირველად პროფკავშირულ ორგანიზაციებში დასაქმებული ქალები და გერმანიაში სტუდენტური დასაქმების ფარგლებში დასაქმებული სტუდენტები.