პროფკავშირების გაერთიანება პროფკავშირის წევრებისთვის ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს აგრძელებს