სასწრაფოში დასაქმებულები პროფკავშირთან ერთად გაფიცვისთვის მზადებას იწყებენ

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო დახმარების ბრიგადებში დასაქმებულმა ექიმებმა და მძღოლებმა მედიცინის მუშაკთა პროფკავშირთან ერთად გაფიცვის მზადებასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართეს.

მოთხოვნა უცვლელია – დაფასდეს სასწრაფოში დასაქმებულთა შრომა და ხელფასები გაიზარდოს 100%-ით.

უახლოეს დღეებში პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი, რომელიც ექიმებისა და მძღოლების უფლებებს იცავს, დასაქმებულებთან მინიმალური მომსახურების მოცულობის შეთანხმებაზე დახმარების ცენტრის დავალდებულების მოთხოვნით სასამართლოს მიმართავს. ეს იქნება წინაპირობა იმისა, რომ სასწრაფოში დასაქმებულებმა ისარგებლონ გაფიცვის უფლებით. ამავდროულად, უზრუნველყოფილი იყოს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევებში (იგულისხმება სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის იმწუთიერი საფრთხე, როგორიცაა: სტიქიური უბედურება, გონების დაკარგვა, სისხლდენა, ინსულტი და სხვ.). ასეთი მინიმალური მოცულობის ნებაყოფლობით განსაზღვრაზე ცენტრმა უარი განაცხადა.

ამასთან, ამ დრომდე, გამართულმა აქციებმა და მედიაციის პროცესმა შედეგი ვერ გამოიღო, ამიტომ, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმები და მძღოლები პროფკავშირთან ერთად აპირებენ ყველა სამართლებრივი ბერკეტის გამოყენებას, რათა მათი შრომითი პირობები გაუმჯობესდეს.