სასწრაფოში დასაქმებულები პროფკავშირთან ერთად გაფიცვისთვის მზადებას იწყებენ