პროფკავშირმა სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს სასამართლო დავა მოუგო

სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ექიმი პროფკავშირის დახმარებით ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურებას იმ საათობრივი ტარიფის ოდენობით მიიღებს, რაც უზენაესმა სასამართლომ პროფკავშირის მიერ წარმოებულ სასამართლო დავაში დაადგინა.

სასწრაფო დახმარების ბრიგადის უმცროსი ექიმის, გიორგი ბოსტოღანაშვილის ანაზღაურება 24-საათიანი ცვლისთვის დარიცხულ 186 ლარს შეადგენს.

22 ივნისს, ცენტრის დირექტორმა გამოსცა ბრძანება ახალი შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ, რომლითაც  დასაქმებულთა და პროფკავშირის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ განსაზღვრა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების წესი და ტარიფი.

დასაქმებულები და პროფკავშირი ითხოვდნენ საათობრივი განაკვეთის 125%-ს ისე, როგორც ეს უზენაესმა სასამართლომ პროფკავშირის მიერ წარმოებულ სასამართლო დავაში დაადგინა. ხოლო, დამსაქმებელმა ერთპიროვნულად შეთანხმების გარეშე, შინაგანაწესით განსაზღვრა, რომ ზეგანაკვეთური შრომა უნდა ანაზღაურდეს უქმე დღეებში საათობრივი განაკვეთის 125%-ით, ხოლო დანარჩენ დღეებში საათობრივ განაკვეთს დამატებული 1 ლარით.

გიორგი ბოსტოღანაშვილი შინაგანაწესს არ დაეთანხმა და პროფკავშირების მეშვეობით მიმართა სასამართლოს მოთხოვნით, რომ 2022 წლის ივლისის და აგვისტოს თვეებში ნამუშევარი ზეგანაკვეთური საათები ანაზღაურებოდა საათობრივი განაკვეთის 125%-ის ოდენობით.

28 ნოემბერს სასამართლომ ექიმის სარჩელი დააკმაყოფილა. დამსაქმებელს დააკისრა ივლისის და აგვისტოს თვეების ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურება საათობრივი ტარიფის 125%-ის ოდენობით და პირგასამატეხლო ანაზღაურების დაგვიანების გამო, თანხამ ჯამში დაახლოებით 1500 ლარი შეადგინა. სასამართლომ, ამავდროულად, მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა:

  • ვინაიდან ძალადაკარგულია მთავრობის დადგენილება, რომელიც ადგენს სპეციფიკური საწარმოს ცნებას, საქართველოში ყველა დასაქმებულის სამუშაო კვირა შეიძლება, იყოს მაქსიმუმ 40 საათი. 40 საათის ზემოთ ნამუშევარი საათები კი ანაზღაურებული უნდა იყოს ზეგანაკვეთური შრომის ტარიფით. სასამართლომ მკაფიოდ განაცხადა, რომ სასწრაფო დახმარების ცენტრში წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომლითაც დასაქმებულთა სამუშაო დრო დაიანგარიშებოდა თვის ჭრილში საშუალო 208 საათის ოდენობით, ეწინააღმდეგება შრომის კოდექსს;
  • სასამართლომ არასამართლიანად მიიჩნია ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება საათობრივ განაკვეთზე მხოლოდ 15-თეთრიანი დანამატით და გონივრულ სტანდარტად მიიჩნია საათობრივი ტარიფის 125%;
  • სასამართლომ, ასევე, განმარტა შრომის კოდექსის მუხლი შესვენების უფლებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა: შესვენების უფლება არის დასაქმებულისთვის კანონით მინიჭებული გარანტია, დასაქმებულს უფლება აქვს 6-საათიანი უწყვეტი რეჟიმის პირობებში 6 საათში ერთხელ 1 საათი შეისვენოს, რაც 24-საათიან ცვლაში გულისხმობს 4 საათით შესვენებას. სასამართლომ შესვენების აუცილებლობა დაუკავშირა პაციენტების უსაფრთხოებას, რათა პროფესიულად გადაღლილმა ექიმმა საფრთხე არ შეუქმნას პაციენტების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას;
  • სასამართლომ ხაზი გაუსვა კანონსაწინააღმდეგო შეთანხმებების ავტომატურ ბათილობას და თქვა, რომ კანონსაწინააღმდეგო შეთანხმებებს იურიდიული ძალა არ გააჩნია და ვერ შეცვლის კანონით დადგენილ წესს.

აღსანიშნავია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება იმავე დღეს შევიდა კანონიერ ძალაში. გიორგი ბოსტოღანაშვილის ინტერესებს  პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე იცავს.