სასამართლო დავა საზღვაო პორტსა და პორტის პროფკავშირებს შორის შესაძლოა მორიგებით დასრულდეს