საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, ამერიკელ ხალხს ულოცავს დამოუკიდებლობის დღეს