სამი მოგებული სასამართლო დავა სააპელაციო სასამართლოში