რაისა ლიპარტელიანი მსოფლიო პროფკავშირების კონგრესზე მოხსენებით გამოვიდა