კიდევ ერთი მსხვერპლი - რა მოხდა შუქრუთის მაღაროზე?!