ქალთა შრომითი უფლებები: დისკრიმინაციის აკრძალვა და აღსრულების მექანიზმები

ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის (AFL CIO) მხარდაჭერითა და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების (GTUC) ორგანიზებით, ბაკურიანში, 2023  წლის 20-21 იანვარს, ჩატარდა ორდღიანი სემინარი თემაზე: „ქალთა შრომითი უფლებები: დისკრიმინაციის აკრძალვა და აღსრულების მექანიზმები“.

სემინარს უძღვებოდნენ პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეები: რაისა ლიპარტელიანი და თამარ სურმავა, ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის DRL-ის პროგრამის კოორდინატორი – სალომე ქაჯაია, ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის თანაშემწე სამართლებრივ საკითხებში – ნათია გველესიანი;  ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის მონიტორინგისა და შეფასების ოფიცერი – ია ყაყიჩაშვილი,  საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი – სერგო მახარაძე და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების საორგანიზაციო დეპარტამენტის სპეციალისტი – ია შერაზადიშვილი.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

 • დისკრიმინაციის ცნება და ფორმები;
 • წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაცია, მტკიცების ტვირთი, გონივრული მისადაგება;
 • ძალადობა და შევიწროება სამუშაო ადგილებზე;
 • სექსიზმი და მისი გამოვლენის ფორმები შრომით ურთიერთობებში;
 • ქალთა დამატებითი შრომითი გარანტიები შრომის კოდექსის მიხედვით, აღსრულების მექანიზმები.

სემინარში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, კერძოდ:

 • აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირი;
 • ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირი;
 • თვითდასაქმებულთა, ვაჭრობისა და ინდივიდუალური წარმოების სფეროში მომუშავეთა პროფესიული კავშირი;
 • თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირი;
 • მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი;
 • ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირი;
 • მომსახურების სფეროს, კომუნალური და ბანკების მუშაკთა პროფესიული კავშირი;
 • საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი;
 • ხელოვნების, მასმედიისა და კულტ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სპორტის და ტურიზმის მუშაკთა პროფესიული კავშირი.

შეხვედრაში, ასევე, მონაწილეობდნენ გერმანიაში, სტუდენტური დასაქმების ფარგლებში დასაქმებულმა სტუდენტებმა.