პროფკავშირები ქალთა შრომით უფლებებზე სემინარებს განაგრძობს

2023 წლის 21-22 თებერვალს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების (GTUC) ორგანიზებით და ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის (AFL CIO) მხარდაჭერით, დაბა ბაკურიანში ჩატარდა ორდღიანი სემინარი თემაზე: „ქალთა შრომითი უფლებები: დისკრიმინაციის აკრძალვა და აღსრულების მექანიზმები“.

სემინარს უძღვებოდნენ: თამარ სურმავა – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე; ნათია გველესიანი – ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის პროგრამის ოფიცერი; სერგო მახარაძე – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი; გიორგი ქუმსიაშვილი – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი; ია შერაზადიშვილი – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების საორგანიზაციო დეპარტამენტის სპეციალისტი.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა საკითხები:

 • დისკრიმინაციის ცნება და ფორმები, აკრძალული ნიშნები;
 • წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაცია, მტკიცების ტვირთი, გონივრული მისადაგება;
 • ძალადობა და შევიწროება სამუშაო ადგილებზე;
 • ქალთა დამატებითი შრომითი გარანტიები შრომის კოდექსის მიხედვით, აღსრულების მექანიზმები;
 • სექსიზმი და მისი გამოვლენის ფორმები შრომით ურთიერთობებში;

სემინარში მონაწილეობდნენ გაერთიანების წევრი ორგანიზაციები:

 • აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის;
 • თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირის;
 • მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის;
 • თვითდასაქმებულთა და ვაჭრობის;
 • მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის;
 • ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირის;
 • საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის;
 • ხელოვნების, მასმედიისა და კულტ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სპორტის და ტურიზმის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პირველად პროფკავშირულ ორგანიზაციებში დასაქმებულები/წევრები.

ფოტოები: ?