პროფკავშირები ქალთა შრომით უფლებებზე სემინარებს განაგრძობს