"თანასწორი, ძალადობისა და შევიწროებისგან თავისუფალი გარემო ღირსეული შრომის უზრუნველსაყოფად" - პროფკავშირების გაერთიანების სემინარი ქალთა მიმართ ძალადობის 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში