პროფკავშირის ყველა მოთხოვნა შესრულებულია, პროტესტმა და სოლიდარობამ შედეგი გამოიღო,