პროფკავშირებსა და თბილისის მერიას შორის შეთანხმება შედგა.