პროფკავშირებმა პირველ ინსტანციაში კიდევ ერთი საქმე მოიგო!