პროფკავშირებმა კიდევ ერთი დასაქმებულის უფლებები აღადგინა

სამსახურიდან ახსნა-განმარტებისა და ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის მითითების გარეშე გათავისუფლებული ნ.ქ კომპენსაციის სახით – 30 000 ლარს მიიღებს, ამასთან, სასამართლომ ბათილად ცნო მისი გათავისუფლების ბრძანებაც.

დამსაქმებელმა არსებული შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში, თბილისი არტ ცენტრში, სახელოვნებო ადმინისტრაციული დირექტორის პირადი ასისტენტის პოზიციაზე დასაქმებულ ნ.ქ-ს მოსთხოვა მისი ფუნქცია-მოვალეობების გადაბარება იმ მესამე პირისთვის, რომელიც დამსაქმებელმა შეარჩია.

ნ.ქ-მა დამსაქმებელს მასთან უვადო შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის მიზეზებთან დაკავშირებით განმარტების გაკეთება არაერთხელ სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ.

საქმეში აქტიურად იყო ჩართული  ,,მომსახურების სფეროს, კომუნალური და ბანკების მუშაკთა“ პროფესიული კავშირი, ხოლო  ნ.ქ-ის ინტერესებს სასამართლოში  წარმოადგენდა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი – სერგო მახარაძე.