პროფკავშირებმა "ჩერის" სასამართლო დავა მოუგო და დასაქმებულის უფლებები აღადგინა