პროფკავშირების პან-ევროპული რეგიონული საბჭო დისტანციურად შეიკრიბა