პროფკავშირების ინიციატივით გაფიცულებს და დამსაქმებლებს შორის მოლაპარება შედგა