პროფკავშირების გაერთიანებასა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას შორის მემორანდუმი გაფორმდა