პროფკავშირების გაერთიანებამ დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი მე-XV საიუბილეო ყრილობა გამართა