პროფკავშირების ავსტრიულმა სკოლამ შემაჯამებელი ჟურნალი გამოსცა

პროფკავშირების ავსტრიულმა სკოლამ ჟურნალი გამოსცა, სადაც შეჯამებულია პროექტის ორწლიანი მუშაობა. აღსანიშნავია, პროფკავშირების სკოლაში მომავალი 29 ლიდერი გადამზადდა, სპეციალურად მათთვის ორი წლის განმავლობაში ჩატარდა 87 ტრენინგი და თითოეულმა ჯგუფმა მოისმინა 187 საათიანი სალექციო კურსი.

შეგახსენებთ, ავსტრიული პროფკავშირული სკოლისთვის  მსმენელები შეარჩიეს პროფკავშირების სხვადასხვა დარგობრივმა ორგანიზაციებმა. ხოლო ტრენერები კი მაღალი კვალიფიკაციის ნიშნით შეირჩნენ. მომავალი ლიდერებისთვის რამდენიმე სემინარი მოწვეულმა უცხოელმა ტრენერებმა ჩაატარეს.

პროფკავშირული სკოლა საქართველოში – ჟურნალი

Trade union school for Georgia – Journal