პროფკავშირები სამძიმრის და მხარდაჭერის წერილებს იღებს