პროფკავშირები ქვემო ქართლში დასაქმებულებს რუსთავში შეხვდა