მსოფლიო პროფკავშირების მეხუთე კონგრესზე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები კიდევ ერთხელ განიხილეს