პროფესიული კავშირების გაერთიანების პოლიტიკის შესახებ ქვეყანაში უმუშევრობის პრობლემის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით