ჩვენ ვდგავართ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებასთან ერთად და მზად ვართ მხარი დავუჭიროთ ნებისმიერ ევროპულ ინიციატივას, რათა დაცული იქნას ქართველი დასაქმებული პირების უფლებები