ქართულ-ჰოლანდიურ ჰოსპიტალში საქართველოს მედიცინის, ფარმაციის და სოციალური დაცვის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაცია დაფუძნდა

21 მარტს ქართულ-ჰოლანდიურ ჰოსპიტალში დაფუძნდა საქართველოს მედიცინის, ფარმაციის და სოციალური დაცვის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაცია.

შეხვედრის მონაწილეები (პროფკავშირი და ქართულ-გერმანული ჰოსპიტალი) შეთანხმდნენ წერილობითი შეთანხმების გაფორმებაზე, რომელიც შეეხება :

დამსაქმებლის მხრიდან ვალის აღიარებას;

კლინიკაში არსებული მდგომარეობის შესწავლის მიზნით საკითხს შეისწავლის სერტიფიცირებული და გადამზადებული შრომის ინსპექტორი, რომელიც გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს;

მომავალი ერთი თვის განმავლობაში გააფორმებენ კოლექტიურ შრომით ხელშეკრულებას;
შეხვედრას გაუძღვნენ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე – ლავრენტი ალანია, საქართველოს მედიცინის, ფარმაციის და სოციალური დაცვის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ირაკლი ამირანაშვილი და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი – ლევან ხვინგია.