ოთხდღიანი გაფიცვის შემდეგ პროფკავშირებმა წარმატებას მიაღწია