საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების დელეგაცია ირაკლი პეტრიაშვილის მეთაურობით მსოფლიო პროფკავშირების კონგრესში მონაწილეობს