მორიგი გამარჯვება რკინიგზის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ