საკანონმდებლო ინიციატივა მინიმალური ხელფასის შესახებ პარლამენტში დარეგისტრირდა