საქართველოს პროფკავშირებმა დანიის პროფკავშირების განვითარების სააგენტოსა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით შრომის უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით სემინარები ჩაატარა