მიკროავტობუსის მძღოლების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად პროფკავშირებმა შპს მიკროავტობუსის დირექტორთან შეხვედრა გამართა