პროფკავშირის წარმომადგენლობით, სასწრაფო დახმარების დასაქმებულებსა და დამსაქმებელს შორის მედიაცია გაიმართა